ZAPRASZAM NA STRONĘ SZYBKIEGO OSTRZEGANIA

Na tej stronie: https://www.facebook.com/pages/Tomasz-Szcz%C4%85chor/308021656069850?fref=ts , dowiesz się natychmiast o zagrożeniach pogodowych w Polsce, a co najważniejsze co może czekać na ciebie na drodze.

niedziela, 28 czerwca 2015

Prognoza burz na 28 czerwca

      W dniu dzisiejszym Polska dostanie się pod wpływ rozległego wału wyżowego, który rozciąga się od Wysp Azorskich po Niemcy. Do Polski zacznie napływać wilgotna i ciepła masa powietrza polarnomorskiego, która objawi się umiarkowanymi burzami oraz umiarkowaną i ciepłą temperaturą powietrza (od 16*C na zachodzie kraju do 28*C na wschodzie)


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM:  W województwach oznaczonych znakiem zapytania prawdopodobieństwo powstania komórek burzowych jest mniejsze niż 25%. Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 900/kg, LI do -3*C, KI około 30 punktów, brak warunków kinematycznych oraz duża wodność troposfery (PWater) około 33mm. Takie warunki doprowadzą do powstania komórek burzowych, które nieść będą ulewne i nawalne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia i zalania, opady gradu do 1cm średnicy, wiatr do 90km/h oraz dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Ze względu na brak warunków kinematycznych wystąpią tylko burze jednokomórkowe, które charakteryzować się będą wolnym przemieszczaniem. Burze pojawią się już w godzinach południowych, a zanikną późnym wieczorem lub w nocy. Komorki burzowe przemieszczać się będą w różnych kierunkach ze względu na to, że będą komórkami stacjonarnymi.

sobota, 27 czerwca 2015

Prognoza burz na 27 czerwca

      W dniu dzisiejszym Polska znajdzie się pod wpływem słabo-gradientowego obszaru barycznego związanego z polarnomorską masą powietrza. Od strony Niemiec do zachodniej połowy naszego kraju zbliżać się będzie płytka zatoka niżowa, a wraz z nią front chłodny, który w ciągu najbliższych godzin dotrze do zachodniej Polski. W powietrzu po ciepłej stronie frontu, w którym pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne, dojdzie do powstania zjawisk burzowych.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM:  Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 1000/kg, LI do -4*C, KI około 31 punktów, bardzo słabe warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 17m/s, LLS do 8m/s, SRH 0-3km -30-150m2/s2), duża wodność troposfery (PWater) około 32mm oraz linia zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do pojawienia się komórek burzowych, które nieść będą silne i ulewne opady deszczu, opady gradu do 1,5cm średnicy, wiatr do 90km/h oraz sporą ilość wyładowań atmosferycznych. Ze względu na bardzo niskie warunki kinematyczne prognozuje się powstanie zwykłych burz jednokomórkowych, jednak w strefach zbieżności wiatrów nie można wykluczyć utworzenia się niezorganizowanego układu wielokomórkowego. Rozwój zjawisk burzowych pojawi się popołudniu, wieczorem oraz w nocy. Komorki burzowe przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Prognoza burz na 22 czerwca

      Dzisiaj nasz kraj znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej związanej z ośrodkiem niskiego ciśnienia znad Morza Północnego, który będzie się przemieszczać w kierunku Bałtyku. Od zachodniej granicy do Polski wejdzie zokludowany front atmosferyczny. Za nim do kraju ma napłynąć polarnomorska i niestabilna masa  powietrza.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM:  Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 500/kg, LI do -2*C, KI około 27 punktów, słabe warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 24m/s, LLS do 12m/s, SRH 0-3km 0-150m2/s2), niska wodność troposfery (PWater) około 22mm oraz linia zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do pojawienia się komórek burzowych, które nieść będą silne, nawalne opady deszczu, opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 95km/h oraz dużo wyładowań atmosferycznych. Najsilniejsze burze spodziewane są na Pomorzu Gdańskim, gdzie prognozuje się powstanie linii zbieżności wiatrów. Komórki burzowe powstaną w okolicach południa, a zanikną wieczorem. Przemieszczać się będą z południowego-zachodu na północny-wschód z odchyleniem na północ.

niedziela, 21 czerwca 2015

Prognoza burz na 21 czerwca

      Dzisiejsza pogoda w Polsce nie będzie przypominać pogody jaka powinna być pierwszego dnia astronomicznego lata. Nadal do kraju spływać będzie chłodne, polarnomorskie powietrze, które objawi się słabymi i umiarkowanymi warunkami konwekcyjnymi. Obecność kropli chłodu w środkowej troposferze (około -22*C na 500hPa) skutkować będzie niskimi temperaturami rzędu 17*C. Dodatkowo pojawienie się powietrza o dużej wilgotności doprowadzi do powstania dużej ilość przelotnych opadów deszczu i słabych oraz umiarkowanych burz.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM:  Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE do 950/kg, LI do -4*C, KI około 30 punktów, brak warunków kinematycznych, niska wodność troposfery (PWater) około 20mm oraz możliwość pojawienia się linii zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do powstania licznych komórek konwekcyjnych, jak i burzowych, które nieść będą umiarkowane, silne oraz ulewne opady deszczu, opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 90km/h oraz dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Głównie burze występować będą w postaci jednokomórkowej, jednak w okolicach Trójmiasta, gdzie może się pojawić linia zbieżność, burze i opady mogą przybierać formy wielokomórkowe. Komórki konwekcyjne i burzowe pojawią się w godzinach południowych, a zanikną późnym wieczorem, największa ich aktywność prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wieczorne. Komórki przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

      OBSZAR OBJĘTY 1 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE do 450/kg, LI do -2*C, KI około 28 punktów, brak warunków kinematycznych, niska wodność troposfery (PWater) około 18mm oraz możliwość pojawienia się linii zbieżności wiatrów. Owe warunki doprowadzą do powstania licznych komórek konwekcyjnych, jak i burzowych, które nieść będą umiarkowane, silne oraz ulewne opady deszczu, opady gradu do 1,5cm średnicy, wiatr do 80km/h oraz umiarkowaną ilość wyładowań atmosferycznych. Głównie burze występować będą w postaci jednokomórkowej, jednak w okolicach Warszawy i Łodzi, gdzie może się pojawić linia zbieżność, burze i opady mogą przybierać formy wielokomórkowe. Komórki konwekcyjne i burzowe pojawią się w godzinach południowych, a zanikną późnym wieczorem, największa ich aktywność prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wieczorne. Komórki przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

      Główną różnicą pomiędzy 2, a 1 stopniem jest siła zjawisk (wiatr, deszcz, grad i elektryczność chmur), jakie nieść będą komórki konwekcyjne i burzowe.

sobota, 20 czerwca 2015

Prognoza burz na 20 czerwca

      W dniu dzisiejszym Polska nadal znajdować się będzie w zimnej, polarnomorskiej masie powietrza. Dodatkowo na pogodę w kraju wpływać będzie niż górny, którego centrum znajdzie się nad Bałtykiem. Związana z owym niżem kropla chłodu w środkowej troposferze (-21*C - -24*C na 500hPa) w połączeniu z insolacją spowodują pojawienie się warunków konwekcyjnych. Sutkiem czego będą niskie temperatury, jak na czerwiec, przelotne, intensywne opady deszczu oraz słabe i umiarkowane burze.      OBSZAR OBJĘTY 2 i 1 STOPNIEM: Stopień 2 będzie się charakteryzował większą ilością komórek konwekcyjnych i burzowych, nieco lepszymi warunkami konwekcyjnymi niż w stopniu 1 oraz pojawieniem się kilku linii zbieżności wiatrów. Na terenie całego kraju wystąpią słabe i umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE do 750/kg, LI do -3*C, KI około 30 punktów, brak warunków kinematycznych (jedynie na krańcach wschodnich Polski istnieje możliwość pojawienia się czynnika DLS, który osiągnie 20-24m/s), słaba wodność troposfery (PWater) około 20mm oraz linie zbieżności wiatrów (na obszarze 2 stopnia). Takie warunki doprowadzą do powstania licznych komórek konwekcyjnych, jak i komórek burzowych, które nieść będą umiarkowane, silne oraz nawalne opady deszczu, opady gradu do 1,5cm średnicy, wiatr do 80km/h oraz dużo wyładowań atmosferycznych. Burze głównie występować będą w postaci jednokomórkowej. Wyjątkiem jednak będą miejsca gdzie pojawi się zbieżność wiatrów lub DLS ponieważ mogą tam powstać burze wielokomórkowe. Komórki konwekcyjne i burzowe pojawią się w godzinach południowych, a zanikną późnym wieczorem, największa ich aktywność prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wieczorne. Komórki przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

sobota, 13 czerwca 2015

Kolejny upalny i burzowy dzień

      Dzisiaj Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego centrum znajduje się nad południową Skandynawią. W ciągu dnia i najbliższej nocy przez kraj przejdą dwa fronty: zokludowany i zimny (związane z owym niżem), na których powstaną silne i niebezpieczne burze. Jednak zanim owe fronty dotrą znad Niemiec do RP będziemy mieli do czynienia z wysokimi temperaturami od 25*C w województwach północnych do 33*C w województwach południowych.      OBSZAR OBJĘTY 4 i 3 STOPNIEM: Czwarty stopień zostaje wydany w 50% pewność z powodu dosyć niepewnej sytuacji związanej z siłą burz. Na tym obszarze wystąpią bardzo silne i silne warunki konwekcyjne: CAPE do 2000J/kg, LI do -7*C, KI około 37 punktów, słabe warunki kinematyczne (DLS do 18m/s, LLS do 12m/s, SRH od 0m2/s2 do 150m2/s2), bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 40mm oraz linia zbieżności wiatrów. Przy takich warunkach burze nieść będą nawalne opady deszczu, opady gradu do 2,5cm średnicy, wiatr do 100km/h oraz sporą ilość wyładowań atmosferycznych. Powolny ruch komórek burzowych spowodowany słabymi warunkami kinematycznymi spowoduje, że prawie każda komórka niosąca obfite opady deszczu będzie powodować liczne podtopienia i zalania. Dodatkowo głównie za sprawą linii zbieżności wiatrów prognozuje się wejście znad Niemiec do Polski rozległego ale raczej niezorganizowanego układu wielokomórkowego MCS'a. Komórki burzowe po południu wejdą na teren naszego kraju i kierując się na wschód i północny-wschód nad ranem dojdą do centrum.

      OBSZAR OBJĘTY 2 i 1 STOPNIEM: Na tym obszarze wystąpią bardzo umiarkowane i słabe warunki konwekcyjne: CAPE do 1000J/kg, LI do -2*C, KI około 35 punktów, słabe, lecz lepsze od tych na obszarze objętym 4 i 3 stopniem, warunki kinematyczne (DLS do 20m/s, LLS do 14m/s, SRH od 100m2/s2 do 200m2/s2), bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 40mm oraz linia zbieżności wiatrów. Przy takich warunkach burze nieść będą nawalne opady deszczu, opady gradu do 1,5cm średnicy, wiatr do 90km/h oraz sporą ilość wyładowań atmosferycznych. Tutaj także powolny ruch komórek burzowych skutkować będzie zalaniami i podtopieniami. Prognozuje się, że układ wielokomórkowy MCS znad 4 i 3 stopnia nie rozpadnie się i wejdzie nad 2 i 1 stopnień dzięki wspomaganiu ruchów konwekcyjnych w środkowej troposferze. Jeśli owy układ przetrwa zaniknie dopiero nad ranem w centrum kraju.

piątek, 12 czerwca 2015

UWAGA!!! Nadciągają niebezpieczne i gwałtowne burze

      W dniu dzisiejszym Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu, który zaciągnie do nas gorącą, wilgotną i niestabilną masę powietrza. Charakteryzować się ona będzie wysokimi temperaturami (25*C-33*C) oraz bardzo silnymi i gwałtownymi burzami.


      OBSZAR OBJĘTY 4 STOPNIEM: Na tym obszarze wystąpią bardzo silne warunki konwekcyjne: CAPE do 2700J/kg, LI do -9*C, KI około 38 punktów, silne/bardzo silne warunki kinematycznych (DLS 0-6km do 28m/s, LLS do 22m/s, SRH 100m2/s2-370m2/s2) oraz duża wodność troposfery (PWater) około 41mm. Przy takich warunkach burze będą nieść nawalne opady deszczu powodujące zalania i podtopienia, opady gradu do 4cm średnicy, wiatr do 120km/h, bardzo dużą ilość wyładowań atmosferycznych oraz możliwość powstania trąby powietrznej (w przypadku burz superkomórkowych). Idealne warunki kinematyczne i konwekcyjne doprowadzą do powstania silnych, niebezpiecznych i gwałtownych formacji burzowych takich jak: układy wielokomórkowe (istnieje prawdopodobieństwo powstania MCS'a z wbudowaną linią szkwałową oraz układu Training Storms, który wydłuży czas przechodzenia burzy w danym miejscu do kilku godzin) oraz burze superkomórkowe. Komórki burzowe pojawią się już w godzinach porannych na Śląsku, w ciągu dnia i nocy kierować się będą w kierunku Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Mazowsza, Mazur i Podlasia, gdzie zaczną słabnąć i zanikać.

niedziela, 7 czerwca 2015

Upały i burze na południu Polski

      W dniu dzisiejszym Polska znajdzie się w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego, który oddzieli północne województwa od środkowych i południowych. Do północnych województw napłynie chłodniejsza masa powietrza (około 19*C w ciągu dnia), natomiast na pozostałym obszarze kraju panować będzie upalna i burzowa aura. Słupki rtęci sięgną 30-35*C, a od rana występować będą umiarkowane burze.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na tym obszarze wystąpią umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE do 1200J/kg, LI do -4*C, KI około 35 punktów, umiarkowane/silne warunki kinematycznych (DLS i LLS wystąpi tylko na północy zaznaczonego obszaru, natomiast SRH na całym obszarze!) (DLS 0-6km do 26m/s, LLS do 8m/s, SRH 80m2/s2-320m2/s2) oraz duża wodność troposfery (PWater) około 36mm. Przy takich warunkach burze nieść będą ulewne opady deszczu, opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 100km/h oraz dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Dogodne warunki kinematyczne doprowadzą do powstania układów wielokomórkowych (na północy omawianego obszaru) oraz burz superkomórkowych. Burze pojawią się już w godzinach porannych, a zanikną dopiero późną nocą.


sobota, 6 czerwca 2015

Kulminacja upałów i silne burze

      W dniu dzisiejszym Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu, który w całym kraju zapewni nam bezchmurną i gorącą aurę. W ciągu dnia w całym kraju zrobi się gorąco (od 27*C na wschodzie do nawet 34*C na zachodzie). Jednak po południu od zachodniej granicy wejdzie do Polski chłodny front, który przyniesie deszcz i silne burze.


      OBSZAR OBJĘTY 3 i 2 STOPNIEM: Na tym obszarze wystąpią silne warunki konwekcyjne: do CAPE 1500J/kg, LI do -4*C, KI około 34 punktów,umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km 24m/s, LLS 10m/s, SRH 0-3km 100m2/s2-300m2/s2) oraz bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 38mm. Przy takich warunkach burze nieść będą nawalne opady deszczu, które mogą powodować zalania i podtopienia, opady gradu do 4cm średnicy, wiatr do 100km/h oraz sporą ilość wyładowań atmosferycznych. Z uwagi na dogodne warunki prognozuje się powstanie układu wielokomórkowego MCS z wbudowaną linią szkwałową. Dodatkowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Z tego powodu zalecą się zachować ostrożność, by burze nie powodowały szkód! Burze pojawią się w godzinach popołudniowych, natomiast zanikną w nocy. Komórki burzowe przemieszczać się będą z zachodu na wschód zmierzając nad obszar objęty 1 stopniem.

      OBSZAR OBJĘTY 1 STOPNIEM: Na ten obszar wieczorem i w nocy zaczną wchodzić burze z 3 i 2 stopnia. Komórki burzowe z czasem będą słabły zmieniając się w opady deszczu, aż w końcu zanikną. Głównym zagrożeniem burz będą nawalne opady deszczu i spora ilość wyładowań atmosferycznych.

wtorek, 2 czerwca 2015

Prognoza burz na 2 czerwca

      Dzisiaj w ciągu dnia temperatura wyniesie od 20*C na wybrzeżu do 28*C na Podkarpaciu. Dodatkowo na południowym-wschodzie kraju pojawią się umiarkowane burze. Na szczęście burze nie przyniosą ochłodzenia, a przyjemna aura utrzyma się w Polsce jeszcze przez kilka dni.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na tym obszarze wystąpią umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE do 800J/kg, LI do -4*C, KI około 32 punktów, brak warunków kinematycznych oraz duża wodność troposfery (PWater) około 30mm. Przy takich warunkach burze nieść będą opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 80km/h oraz dużą ilość wyładowań atmosferycznych. Powolny ruch komórek burzowych spowodowany brakiem kinematyki oraz duża zawartość pary wodnej w troposferze skutkować będzie nawalne opady deszczu, które powodować będą lokalne podtopienia i zalania (głównie na terenach podgórskich). Burze pojawią się od godzin południowych, do godzin wieczornych.

aplikacja disqus

comments powered by Disqus