ZAPRASZAM NA STRONĘ SZYBKIEGO OSTRZEGANIA

Na tej stronie: https://www.facebook.com/pages/Tomasz-Szcz%C4%85chor/308021656069850?fref=ts , dowiesz się natychmiast o zagrożeniach pogodowych w Polsce, a co najważniejsze co może czekać na ciebie na drodze.

środa, 29 lipca 2015

Prognoza burz na 29 lipca

      W środę Polska nadal znajdować się będzie pod wpływem duńskiego niżu, który cały czas dostarcza nam chłodne powietrze polarnomorskie. Na północy kraju owa masa powietrza charakteryzować się będzie pewną chwiejnością troposfery, w której pojawią się burze.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na zaznaczonym terenie będziemy mieli do czynienia z tak zwaną kroplą chłodu. Kropla chłodu doprowadzi do sporego gradientu temperatury w troposferze wynoszącego około 7*C/km. Dzięki gradientowi warunki konwekcyjne w ogóle się pojawią: CAPE: do 600/kg, LI do -3*C, KI ok. 30 punktów. Dodatkowo pojawią się bardzo silne warunki kinematyczne  (DLS 0-6km - do 34m/s, LLS - do 14m/s, SRH 0-3km wyniesie 0-150m2/s2) oraz niska wodność troposfery (PWater) około 20mm. Zagrożeniami podczas trwania burz będą bardzo silne/nawalne opady deszczu, opady gradu do 3cm średnicy (w przypadku burzy superkomórkowej), wiatr do ok. 80km/h oraz silne wyładowywania atmosferyczne, które mogą być liczne. Warunki kinematyczne sprzyjać będą powstawaniu zwykłych komórek burzowych mogących organizować się w większe struktury oraz superkomórek. Komórki burzowe poruszać się będą w kierunkach północno-wschodnim oraz wschodnim. Pojawią się w godzinach popołudniowych, a zanikną późnym wieczorem (jedynie na Morzu Bałtyckim oraz na wschodnim wybrzeżu mogą trwać przez całą noc). Stopień 3 nie został wydany ze względu na dosyć dużą prędkość przemieszczania się burz.

wtorek, 28 lipca 2015

Prognoza burz na 28 lipca


       We wtorek Polska znajdzie się pod wpływem duńskiego niżu. Znad Niemiec do kraju wejdzie front okluzji przemieszczając się w kierunku wschodnim. Na froncie za dnia oraz wieczorem pojawią się umiarkowane burze w sporej iloci. Za omawianą strefą okluzji do RP wkroczy chłodne powietrze polarnomorskie.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 1300/kg, LI do -5C, KI ok. 32 punktów, umiarkowane warunki kinematyczne  (DLS 0-6km - ok. 20m/s, LLS - ok. 12m/s, SRH 0-3km wyniesie 0-130m2/s2) - wymienione warunki kinematyczne w większości się nie pokrywają ze sobą -  oraz duża wodność troposfery (PWater) około 30mm. Okluzja frontu doprowadzi do powstania wielu komórek burzowych oraz konwekcyjnych, nieliczne mogą być burzami superkomórkowymi. Chmury burzowe będą się charakteryzować nawalnym deszczem oraz sporą elektrycznością. Pozostałymi zagrożeniami podczas burz będą: grad do 2 - 3cm średnicy (w przypadku burzy superkomórkowej) oraz silny wiatr do 85km/h. Komórki burzowe przemieszczać się będą w kierunku wschodnim oraz północno-wschodnim, a pojawią się już w południe, a zanikną wieczorem.

      OBSZAR OBJĘTY 1 STOPNIEM: Tutaj mimo o wiele niższych warunków konwekcyjnych spodziewamy się lepszych i pokrywających się warunków kinematycznych: (DLS 0-6km - ok. 23m/s, LLS - ok. 12m/s, SRH 0-3km wyniesie 0-250m2/s2). W takiej sytuacji możemy spodziewać się słabych komórek burzowych mogących łączyć się ze sobą w mini-układy wielokomórkowe oraz kilku superkomórek. Jednak ze względu na nikłe wartości czynnika CAPE pojawienie się burz na tym obszarze wynosi 15%.

poniedziałek, 27 lipca 2015

Prognoza burz na 27 lipca

       W poniedziałek nad Polskę nadpłynie polarnomorska masa powietrza z zachodniej Europy. W ciągu dnia od południowego-zachodu do kraju wkroczy ciepły front atmosferyczny (który zamieni się w front ciepłej okluzji) i zatoka niskiego ciśnienia. Front i zatoka przesuwać się będą w kierunku północno-wschodnim. Za frontem do RP napłynie umiarkowanie ciepłe powietrze, które objawi się umiarkowaną chwiejnością troposfery. W chwiejnej masie powietrza dojdzie do powstania umiarkowanych i słabych, ale licznych komórek burzowych, jak i konwekcyjnych.


      OBSZAR OBJĘTY 2 i 1 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 1000/kg, LI do -4*C, KI od 31 do 34 punktów, umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km - ok. 22m/s, LLS - ok. 12m/s, SRH 0-3km wyniesie 0-250m2/s2) oraz duża wodność troposfery (PWater) do wartości 32mm. Warunki kinematyczne doprowadza do pojawienia się licznych zwykłych komórek, których część może połączyć się w niezbyt duże układy orz kilku superkomórek. Zagrożeniami podczas przechodzenia burz będą: grad do 3cm średnicy (w przypadku burzy superkomórkowej), bardzo silne opady deszczu, silny wiatr do 90km/h oraz liczne wyładowywania atmosferyczne. Komórki burzowe przemieszczać się będą w kierunku wschodnim oraz północno-wschodnim, a pojawią się po południu i zanikną w nocy.

      Różnicą pomiędzy 2, a 1 stopnie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk burzowych. W stopniu 2 wynosi 100%, a w stopniu 1 ze względu na późną porę poniżej 50%.

sobota, 25 lipca 2015

Prognoza burz na 25 lipca - kolejny groźny incydent burzowy na terenie Polski

      W sobotę przez Polskę przejdą liczne, groźne i gwałtowne burze pozostawiające za sobą wiele zniszczeń. Taką dynamiczną aurę zaoferują nam dwa fronty atmosferyczne związane z rozległym i głębokim niżem znad Morza Północnego. Pierwszy z nich - front ciepły przejdzie w godzinach porannych i południowych przez województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz przez wschód województwa mazowieckiego. Na wymienionym obszarze objawi się on opadami deszczu oraz silnymi burzami, za nim napłynie do Polski bardzo gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Za sprawą tej masy powietrza w znacznej części Polski temperatura w dzień osiągnie od 26*C do 35*C. Drugi, czyli chłodny front atmosferyczny zostanie poprzedzony zatoką niskiego ciśnienia silną dolno-troposferyczną strefą linii zbieżności wiatrów. Owa strefa w ciągu dnia przejdzie przez RP z południowego-zachodu na północny-wschód. Natomiast sam front chłodny wkroczy do kraju zaraz za zatoką i zmierzać będzie z zachodu na wschód. W zatoce, jak i na chłodnym froncie prognozowany jest rozwój bardzo silnych i niebezpiecznych burz.


      OBSZAR OBJĘTY 4 STOPNIEM oraz OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM (woj.: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie) : Prognozowane warunki konwekcyjne wynoszą: CAPE: do 2000/kg, LI do -6*C, KI od 37 do 43 punktów, silne warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 24m/s, LLS do 18m/s, SRH 0-3km 50-300m2/s2), ekstremalnie duża wodność troposfery (PWater) około 50mm. W zachodniej połowie obszaru stopnia 4 oraz w stopniu 3 pierwsze burze pojawią się już w godzinach porannych i południowych. Głównie powstaną zwykłe komórki burzowe, które mogą połączyć się w układ wielokomórkowy, oraz kilka burz superkomórkowych (z uwagi na wysoką wartość cznnika SRH), podczas ich przechodzenia głównymi zagrożeniami będą: opady gradu do 3cm średnicy oraz możliwość powstania trąb powietrznych. Mimo to niebezpieczne będą również porywy wiatru i ulewny deszcz. Owe burze powstaną na froncie ciepłym, a przemieszczać się będą w kierunku północnym z odchyleniem na północny-wschód.

      Za sprawą zatoki niskiego ciśnienia oraz frontu chłodnego pojawią się kolejne, a za razem najgroźniejsze burze w dniu dzisiejszym. Początkowo pojawią się w stopniu 3 i tam nie będą tak niebezpieczne i groźne ze względu na mały ich rozmiar. Z upływem czasu, gdy wkroczą na teren objęty stopniem 4 zaczną się rozbudowywać i szybko przybierać na sile. Powstaną również kolejne nowe komórki. Skutkiem czego będzie przejście kilku dobrze zorganizowanych, gwałtownych i niebezpiecznych układów wielokomórkowych MCS. Najprawdopodobniej MCS'y będą miały wbudowaną linię szkwału lub bow echo. Objawiać się będą nawalnymi opadami deszczu (liczne podtopienia i zalania!), porywistym wiatrem do 125km/h (liczne połamane drzewa, pozrywane dachy i słupy energetyczne!), ogromną ilością wyładowań atmosferycznych oraz w mniejszym stopniu gradem do 4cm średnicy i możliwością wystąpienia trąb powietrznych (w przypadku wbudowanej superkomórki). Układu przemieszczać się będą w kierunku północno-wschodnim, a w godzinach nocnych opuszczą nasz kraj.

      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM (woj.: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) : Na tym obszarze burze będą nieco słabsze niż na pozostałym obszarze kraju, jednak nadal groźne. Nieść będą nawalne opady deszczu, które będą stwarzać spore zagrożenie w górach przed osuwaniem się skał oraz przed lokalnymi podtopieniami i zalaniami, wiatr do 100km/h, grad do 2cm średnicy oraz szansę na przejście pojedynczej trąby powietrznej. W omawianym stopniu 3 komórki burzowe nie powinny podlegać organizacji w większe układy ze względu na marginalnie niskie warunki kinematyczne.

piątek, 24 lipca 2015

Prognoza burz na 24 lipca - groźne burze powracają

       W piątek prawie cała Polska znajdzie się w wyżu polarnomorskim. Za dnia jedynie południe kraju będzie pod wpływem wilgotnego powietrza zwrotnikowego. Natomiast wieczorem za sprawą niżu z zachodniej Europy, chwiejna masa powietrza zwrotnikowego wejdzie w głąb RP tworząc ciepły front atmosferyczny. Na tym froncie pojawia się burze.


      OBSZAR OBJĘTY 3 i 2 STOPNIEM (woj.: podkarpackie, lubelskie (południe), małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, łódzkie) : Pojawienie się burz na tym obszarze nie jest do końca pewne. Jednak im bliżej południowej granicy Polski tym prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk burzowych wzrasta. Prognozowane warunki konwekcyjne wynoszą: CAPE: do 1800/kg, LI do -7*C, KI około 34 punktów, słabe warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 14m/s, LLS do 10m/s, SRH 0-3km 0-200m2/s2) oraz bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 38mm. Przy takich warunkach burze nieść będą grad do 2cm średnicy (w przypadku superkomórek), porywisty wiatr do 100km/h, mnóstwo wyładowań atmosferycznych. Jednak największe zagrożenie stoi ze strony ulewnych opadów deszczu, które w połączeniu z wolnym przemieszczaniem się komórek burzowych wywołają liczne podtopienia zalania oraz niebezpieczną sytuację na terenach górskich.
      Burze występować będą przez cały dzień i pierwszą część nocy. Komórki przemieszczać się będą w kierunku zachodnim i północno-zachodnim.

       OBSZAR OBJĘTY 3 i 2 STOPNIEM (woj.: dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie (zachód), pomorskie (zachód), zachodniopomorskie) : Według prognoz warunki konwekcyjne najpierw pojawią się w województwie dolnośląskim w godzinach późno wieczornych i z upływem godzin zagłębiać się będą coraz bardziej na północ. Wyniosą one: CAPE: do 1000/kg, LI do -4*C, KI około 36punktów, umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 18m/s, LLS do 16m/s, SRH 0-3km 100-310m2/s2) oraz niebezpiecznie duża wodność troposfery (PWater) 38-44mm. Takie warunki doprowadzą do pojawienia się zwykłych komórek burzowych, które najprawdopodobniej połączą się w układ wielokomórkowy. Układ charakteryzować się będzie licznymi wyładowywaniami atmosferycznymi, porywistym wiatrem mogącym wywołać szkody oraz sporymi sumami opadowymi powodującymi podtopienia i zalania. Ze względu na wysoką wartość czynnika SRH istnieje możliwość powstania kilku burz superkomórkowych, których głównym zagrożeniem będzie grad mogący osiągnąć 3cm średnicy.
      Komórki burzowe przemieszczać się będą w kierunku północnym z odchyleniem na północny-wschód.

czwartek, 23 lipca 2015

Prognoza burz na 23 lipca - burze uciekają na wschód

      W czwartek Polska nadal znajdować się będzie pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, który w ciągu ostatniej doby przesunął się nad wschodnie województwa. Front podobnie jak wczoraj oddzielać będzie gorącą i chwiejną masę powietrza zwrotnikowego (temp. rzędu 30-36*C) od chłodniejszej polarnomorskiej (temp. rzędu 17-25*C). Duża różnica temperatur pomiędzy tymi masami doprowadzi do powstania na froncie silnie wypiętrzonych oraz mocno uwodnionych chmur burzowych mogących przynosić gwałtowne zjawiska.


      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się silne warunki konwekcyjne o wartościach wynoszących: CAPE: do 2500/kg, LI do -7*C, KI od 33 do 42 punktów, umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 26m/s, LLS do 12m/s, SRH 0-3km 0-150m2/s2), bardzo wysoka wodność troposfery (PWater) do 47mm oraz linia zbieżności wiatrów. Mimo tak wysokich warunków 4 stopień nie zostaje wydany. Przyczyna jest prosta, wiele warunków nie pokrywa się ze sobą. Największe wartości czynników CAPE, LI oraz KI znajdują się na południu obszaru, a najlepsze warunki kinematyczne na północy. Skutkiem tej sytuacji jest wystąpienie silnych i aktywnych burz na południu, a trochę słabszych, ale bardziej zorganizowanych na północy omawianego terenu.
      Największym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą: nawalne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia i zalania, opady gradu do 2-3cm średnicy (w przypadku powstania burz superkomórkowych), porywisty wiatr powodujący szkody (w najbardziej rozwiniętych ośrodkach burzowych) oraz spora aktywność elektryczna. Dodatkowo linia zbieżności wiatrów, która pojawi się w południowo-wschodnich województwach doprowadzi do powstania zjawiska training storms. Owe zjawisko może skutkować powodzią błyskawiczną.
      Komórki burzowe powstaną już w godzinach południowych, a zanikną w drugiej części nocy. Przemieszczać się będą w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim.

środa, 22 lipca 2015

Prognoza burz na 22 lipca - nocą przejdą silne burze

      W środę prawie cała Polska znajdzie się pod wpływem gorącego i wilgotnego powietrza zwrotnikowego, gdzie pojawią się temperatury rzędu 30-34*C. Jedynie do północnych regionów napłynie powietrze polarnomorskie przynosząc temperatury rzędu 20-26*C. Oddzielać te dwie masy powietrza będzie pofalowany front atmosferyczny, na którym wieczorem i w ciągu nocy wystąpią silne burze. Z czasem owy front przemieszczać się będzie w głąb kraju ciągnąc za sobą chłodniejsze powietrze polarnomorskie.


      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM: Na tym obszarze pojawią się silne warunki konwekcyjne wynoszące: CAPE: do 1200/kg, LI do -6*C, KI około 35 punktów, bardzo dobre warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 29m/s, LLS do 12m/s, SRH 0-3km 100-300m2/s2) oraz niebezpiecznie duża wodność troposfery (PWater) do 47mm. Dodatkowo za sprawą gorącej masy powietrza za dnia pojawi się wysoka wartość czynnika LCL, która zacznie spadać dopiera późnym popołudniem. Z tego powodu burz należy się spodziewać dopiero do godzinie 18 czasu lokalnego. Głównym zagrożeniem podczas burz będą nawalny deszcz powodujący podtopienia i zalania oraz silny i porywisty wiatr. Możliwość pojawienia się opadów gradu i trąby powietrznej wyraźnie spada ze względu na późna porę trwania zjawisk burzowych. Jednak w przypadku powstania superkomórek prawdopodobieństwo gradu o dużej średnicy oraz wystąpienia trąby powietrznej mocno wzrasta! Spore warunki kinematyczne doprowadzą do powstania jednego lub kilku układów wielokomórkowych MCS z prawdopodobnie wbudowaną linią szkwału. Oprócz linii szkwału dodatkowym zagrożeniem stać mogą się niszczące prądy zstępujące objawiające się zjawiskiem zwanym downburst.
      Komórki burzowe przemieszczać się będą na północny-wschód z odchyleniem na wschód i trwać będą całą noc.

      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Tutaj siła burz będzie bardzo zbliżona do tych ze stopnia 3, jednak ze względu na o wiele słabsze warunki kinematyczne oraz wysoki LCL utrzymujący się do godzin wieczornych pojawienie się burz w tym obszarze staje pod dużym znakiem zapytania. Jeśli jednak wystąpią, objawiać się będą głównie pojedynczymi komórkami, a największe zagrożenie nieść będą intensywne i nawalne opady deszczu.

      UWAGA! Istnieje prawdopodobieństwo aktualizacji prognozy do stopnia 4!

wtorek, 21 lipca 2015

Prognoza burz na 21 lipca

      We wtorek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego centrum przemieści się przez Morze Północne, południe Skandynawii oraz Morze Bałtyckie. W ciągu dnia przez RP przejdzie system frontów związanych z wcześniej wspomnianym niżem. Po południu nasz kraj zostanie objęty ciepłym sektorem, gdzie rozwinie się umiarkowana chwiejność troposfery. Dodatkowo pojawi się przepływ powietrza na wysokości izobarycznej 500hPa wynoszącego 20-25m/s. Spowoduje to pojawienie się korzystnych warunków kinematycznych do tworzenia się burz.


      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się umiarkowane warunki konwekcyjne: CAPE: do 800/kg, LI do -3*C, KI około 33 punktów, umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 22m/s, LLS do 8m/s, SRH 0-3km 0-150m2/s2) oraz bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 40mm. Takie warunki doprowadzą do pojawienia się zwykłych komórek burzowych oraz kilku supekomórek, które nieść będą bardzo silne i nawalne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 95km/h oraz dużą ilość wyładowań atmosferycznych.  Burze pojawia się popołudniu na zachodzie Polski i przemieszczać się będą na wschód, gdzie zaczną słabnąć i zanikać.
      Mimo dogodnych warunków konwekcyjnych pojawienie się burz jest niepewne.

niedziela, 19 lipca 2015

UWAGA!!! Przez Polskę przejdą ekstremalnie silne burze - prognoza burz na 19 lipca

      W niedzielę przez Polskę nadal będzie przechodzić strefa frontowa oddzielająca gorące, chwiejne powietrze zwrotnikowe od chłodnego powietrza polarnomorskiego. Na wspomnianej strefie prognozowane jest pojawienie się dynamicznej fali krótkiej oraz niżu dolnego z własnymi frontami: ciepłym i zimnym. Znaczna chwiejność troposfery na ciepłym froncie w połączeniu z ekstremalnie silnymi warunkami kinematycznymi może doprowadzić do bardzo groźnego incydentu burzowego, który powodować będzie liczne szkody.


      OBSZAR OBJĘTY 5 i 4 STOPNIEM:

 UWAGA!!! Główną różnicą pomiędzy 5, a 4 stopniem jest prawdopodobieństwo wystąpienia tornada/tornad. W stopniu 5 prawdopodobieństwo wynosi ponad 60%, natomiast w stopniu 4 wynosi poniżej 35%.

      Na danym obszarze pojawią się bardzo silne warunki konwekcyjne: CAPE: do 2600/kg, LI do -7*C, KI około 40 punktów, ekstremalnie silne warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 40m/s, LLS do 26m/s, SRH 0-3km 100-770m2/s2), niebezpiecznie duża wodność troposfery (PWater) do 47mm oraz linia zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do powstania ekstremalnie silnych, groźnych i gwałtownych burz, które objawiać się będą nawalnymi opadami deszczu powodującymi liczne podtopienia i zalania, opadami gradu do 5cm średnicy, wiatrem do 120km/h, wyjątkowo dużą aktywnością elektryczną oraz możliwością powstania tornada/tornad o silne F2, a nawet większej. Burze pojawią się w godzinach południowych i trwać będą aż do godzin nocnych i nadrannych. Komórki burzowe przemieszczać się będą bardzo szybko (ze względu na bardzo wysoki czynnik DLS) w kierunku północno-wschodnim z odchyleniem na wschód. Ekstremalnie silne warunki kinematyczne i strefa zbieżności wiatrów znajdująca się na ciepłym froncie doprowadzą do powstania silnych burz superkomórkowych, które nieść będą największe zagrożenie ze strony gradu o dużej średnicy oraz wystąpienia tornada. Owe warunki będą sprzyjać również powstaniu rozległego oraz bardzo silnego układu wielokomórkowego MCS z wbudowaną linią szkwału lub bow echo, gdzie głównym zagrożeniem może okazać się niebezpiecznie silny wiatr. MCS prawdopodobnie przybierze formację na skalę derecho! 

 
      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM (północ Polski): Na danym obszarze warunki konwekcyjne będą o wiele słabsze niż w stopniu 4 ponieważ czynniki CAPE i LI w ogóle nie wystąpi. Mimo tego pojawią się ekstremalnie wysokie warunki kinematyczne: DLS 0-6km do 40m/s, LLS do 22m/s, SRH 0-3km 500-800m2/s2. Pojawienie się burz na ty obszarze jest nikłą sprawą, jednak jeśli wystąpią będą tak silne jak burz w stopniu 4.

      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM (południe Polski): Na danym obszarze warunki konwekcyjne będą nieco słabsze niż w stopniu 4. Jednak główną różnicą będzie siła warunków kinematycznych, które wyniosą tutaj: DLS 0-6km do 20m/s, LLS do 12m/s, SRH 0-3km 100-200m2/s2. Głównym zagrożeniem burz będą superkomórki niosące grad o dużej średnicy oraz bardzo silne porywy wiatru do 110km/h.

sobota, 18 lipca 2015

Prognoza burz na 18 lipca - groźnych burz ciąg dalszy

      W sobotę Polska nadal znajdować się będzie w chwiejnej masie powietrza zwrotnikowego zaciąganej przez niż znad Morza Północnego. Owa masa powietrza przyczyni się do znacznych wzrostów temperatury (od 30*C do 36*C), jedynie na wybrzeżu słupki rtęci pokazać mogą jedynie 18*C - 25*C. Również doprowadzi do powstania burz już w godzinach porannych i południowych. Jednak w ciągu dnia od północnego-zachodu do kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny, za którym podążać będzie chłodna, polarnomorska masa powietrza. Owy front przyczyni się do powstania kolejnej porcji burz. Spodziewać się ich należy przed frontem w strefach linii zbieżności wiatrów. Prawdopodobnie nad Polską może pojawić się cyklogeneza, która znacząco może wpłynąć na rozwój burz.


      OBSZAR OBJĘTY 4 STOPNIEM ORAZ OBSZAR OBJĘTY 3 i 2 STOPNIEM (Polska północna): Na danym obszarze pojawią się bardzo silne warunki konwekcyjne: CAPE: do 2500/kg, LI do -9*C, KI do 44 punktów, bardzo wysokie warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 30m/s, LLS do 22m/s, SRH 0-3km 0-500m2/s2), niebezpiecznie duża wodność troposfery (PWater) do 50mm oraz linie zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do powstania wyjątkowo groźnych i gwałtownych burz, które nieść będą nawalne i ulewne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, opady gradu do 5cm średnicy, wiatr do 115km/h, sporą ilość wyładowań atmosferycznych oraz możliwość powstania trąb powietrznych. Burze pojawią się już w godzinach porannych i trwać będą aż do godzin późnonocnych. Komórki burzowe przemieszczać się będą dosyć szybko (ze względu na wysoki czynnik DLS) z zachodu na wschód oraz z południowego-zachodu na północny-wschód. Wyjątkowo dobre warunki kinematyczne i strefy zbieżności wiatrów doprowadzą do powstania licznych burz superkomórkowych (niosących grad o średnicy do 5cm i możliwość trąby powietrznej), jak i zwykłych, których większość przeobrazi się w dobrze zorganizowany układ wielokomórkowy MCS. MCS najprawdopodobniej przybierze kształt formacji liniowej (ze względu na cyklogenezę) z linią szkwału oraz z wbudowanymi superkomórkami. Głównymi zagrożeniami podczas przechodzenia układu będą bardzo wydajne opady deszczu powodujące liczne zalania i podtopienia oraz bardzo silny wiatr, który może przyczynić się do znacznych szkód.
 
       OBSZAR OBJĘTY 3 i 2 STOPNIEM (Polska południowa): Na danym obszarze pojawią się silne/bardzo silne warunki konwekcyjne: CAPE: do 2000/kg, LI do -7*C, KI do 41 punktów, słabe/umiarkowane warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 18m/s, LLS do 10m/s, SRH 0-3km 100-250m2/s2) oraz spora wodność troposfery (PWater) około 44mm. Takie warunki doprowadzą do powstania umiarkowanych burz, które nieść będą bardzo silne i nawalne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania (ze względu na wolne przemieszczanie się komórek burzowych), opady gradu do 2cm średnicy, wiatr do 100km/h oraz liczne wyładowania atmosferyczne. Dodatkowo za dnia pojawi się wysoka wartość czynnika LCL, który może skutecznie zatrzymać rozwój burz w tym okresie czasu. Prawdopodobnie komórki burzowe rozwiną się dopiero późnym wieczorem i w nocy. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

piątek, 17 lipca 2015

Prognoza burz na 17 lipca - pojawią się groźne burze

      W dniu dzisiejszym do Polski z zachodu wkroczy ciepły front atmosferyczny związany z niżem znad Wysp Brytyjskich. Zaciągnie on do kraju chwiejne powietrze zwrotnikowe bogate w warunki konwekcyjne.
Owy front przyniesie temperatury rzędu od 20*C na północnym-wschodzie do 34*C na południowym-zachodzie oraz silne burze w ciągu dnia i najbliższej nocy na terenie prawie całego kraju (z wyjątkiem Podlasia).


      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM: Na danym obszarze pojawią się silne/bardzo silne warunki konwekcyjne: CAPE: do 1800/kg, LI do -8*C, KI od 30 do 40 punktów, bardzo silne warunki kinematyczne (DLS 0-6km do 26m/s, LLS do 18m/s, SRH 0-3km 50-550m2/s2), bardzo duża wodność troposfery (PWater) około 38mm oraz linie zbieżności wiatrów. Takie warunki doprowadzą do powstania groźnych i gwałtownych burz, które nieść będą bardzo silne i nawalne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, opady gradu do 3,5cm średnicy, wiatr do 110km/h, liczne wyładowania atmosferyczne oraz możliwość powstania 1, 2 trąb powietrznych (na północnym-zachodzie kraju). Burze pojawią się dopiero późnym popołudniem i wieczorem ze względu na wysoki czynnik LCL za dnia i trwać będą przez prawie całą noc. Bardzo dobre warunki kinematyczne i dolno-troposferyczne linie zbieżności wiatrów doprowadzą do powstania dobrze zorganizowanego układu wielokomórkowego (prawdopodobnie MCS'a), który z czasem może przeobrazić się w liniowy układ konwekcyjny. Owy układ może nieść linię szkwału i silny, porywisty wiatr na rozległym obszarze, za sprawą ścinania pionowego wiatru w dolnych 3 km troposfery wynoszącego 16-20 m/s. Ścinanie może doprowadzić do powstania superkomórek burzowych, które mogą być wbudowane w układzie. W drugiej połowie nocy MCS prawdopodobnie dotrze do Centrum Polski gdzie zacznie słabnąc i zanikać. Komorki burzowe przemieszczać się będą z zachodu na wschód.
      Ilość i siła burz nie jest pewna w 100% więc jeśli okaże się, że sytuacja będzie silniejsza niż się zakłada prognoza zostanie zaktualizowana do stopnia 4.

      OBSZAR OBJĘTY 2 STOPNIEM: Na tym obszarze powstaną podobne warunki konwekcyjne do tych panujących w stopniu 3, jednak kinematyka będzie bardzo niska (wręcz nikła). Z tego powodu spodziewać się tu można tylko burz jednokomórkowych, które nieść będą bardzo silne i ulewne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, grad do 2cm średnicy, wiatr do 100km/h oraz sporą ilość wyładowań atmosferycznych. Burze pojawią się tutaj już w godzinach południowych (na południu obszaru) i trwać będą przez całą noc. Komórki burzowe przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

OGŁOSZENIE

      W dniach 05.07 - 16.07 na stronie nie pojawiały się nowe ostrzeżenia i prognozy, mimo iż w tym okresie miały miejsce na terenie Polski bardzo silne burze, które przyniosły wiele szkód w różnych regionach naszego kraju.
      "Cisza" na stronie spowodowana była problemami technicznymi. Na szczęście wszystkie problemy zostały rozwiązane i na stronie znowu będą publikowane artykuły, ostrzeżenia i informacje związane z pogodą.
      Za wszystkie uniedogodnienia związane z niedziałaniem mojej strony serdecznie przepraszam.

administrator strony
Tomasz Szcząchor

niedziela, 5 lipca 2015

Nadchodzą bardzo silne i groźne burze

      W dniu dzisiejszym w całym kraju temperatura będzie oscylować pomiędzy 30*C, a 39*C. Jednak w ciągu dnia, głównie na zachodzie Polski pojawią się bardzo silne, gwałtowne i zarazem niebezpieczne burze.


      OBSZAR OBJĘTY 1 STOPNIEM: Tutaj warunki konwekcyjne będą słabe: CAPE do 250J/kg, LI do -2*C, KI około 35. Pojawienie się burz na tym obszarze nie jest pewne, ale jeżeli wystąpią nieść będą silne opady deszczu, grad do 1cm średnicy, wiatr do 85km oraz dużo wyładowań atmosferycznych. Przemieszczać się będą w kierunku wschodnim

      OBSZAR OBJĘTY 3 i 4 STOPNIEM: Na tym obszarze warunki konwekcyjne będą bardzo dobre. Warto przykuć uwagę głównie do tym czynników: CAPE do 2100J/kg, KI około 42, DLS do 28m/s, PWATER około 48mm. Takie warunki przyczynią się do powstania bardzo uwodnionych komórek burzowych niosących nawalne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania, opady gradu do 4cm średnicy, bardzo silny wiatr do 110km/h, z możliwością pojawienia się zjawiska downburst oraz bardzo dużo wyładowań atmosferycznych. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód. Ze względu na wysokie warunki kinematyczne istnieje prawdopodobieństwo powstania MCS'a! MCS teoretycznie wejdzie znad północnych Niemiec i przejdzie Pomorzem aż do linii Wisły gdzie się zaniknie.

"Nocna niespodzianka" na północnym-zachodzie Polski

źródło: http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=pl&page=1
zdjęcie z godz. 01:00 05.07.2015r.

      Na północnym-zachodzie Polski od około godziny rozszalały się liczne burze. Pojawiły się tak niespodziewanie, że żadne prognozy nie przewidziały ich wystąpienia, dlatego można je nazwać "nocną niespodzianką". 

      OBSZAR OBJĘTY 3 STOPNIEM: Na tym obszarze pojawiły się umiarkowane warunki atmosferyczne, głównie bardzo wysoka wodność troposfery wynosząca około 40mm. Przez resztę nocy burze mogą się dalej rozwijać i podążać coraz bardziej w głąb kraju w kierunku południowo-wschodnim. Komórki burzowe niosą bardzo dużo wyładowań atmosferycznych, silny wiatr (ok. 95km/h), nawalne opady deszczu oraz grad do 1,5cm średnicy.

piątek, 3 lipca 2015

Nadchodzą silne upały, a po nich groźne burze

     W ostatnich dniach docierały informacje o silnej fali upałów na zachodzie Europy, gdzie słupki rtęci dochodziły do nawet 40*C. Tak wysokie temperatury oraz duże wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą wyrządziły straty m.in. brak prądu na dużych obszarach. Został pobitych rekordach temperatury w Wielkiej Brytanii. Na lotnisku w mieście Heathrow została zarejestrowana wartość wynosząca 36,7*C. Jednak od dwóch dni dochodzą wiadomości, że mieszkańcy Francji, Wielkiej Brytanii, państw Beneluxu, Szwajcarii, Austrii, Słowenii, Włoch, Niemiec oraz częściowo Danii mają do czynienia z bardzo silnymi, gwałtownymi i niebezpiecznymi burzami. Mimo, to do tej pory nie doniesiono o żadnych zniszczeniach wywołanych przez owe zjawiska atmosferyczne.

      W najbliższych dniach również w Polsce odczujemy falę upałów zakończoną silnymi i gwałtownymi burzami. Już od 1 lipca w całym kraju można było zauważyć znaczną poprawę pogody. Główną zmianą było wypogodzenie się nieba, jednak w ciągu dnia temperatura wynosiła około 21*C, a w nocy około 16*C. Brak zachmurzenia, a mimo to umiarkowana temperatura była spowodowana tym, że Polska znajdowała się po wschodniej stronie wyżu, gdzie znajdowało się ciepłe polarnomorskie powietrze.

      W ciągu trwającej doby centrum wyżu przesunie się ze wschodnich Niemiec nad Litwę, dzięki czemu Polska znajdzie się po zachodniej stronie wyżu, gdzie zalega gorące powietrze zwrotnikowe. Dlatego już dziś mieszkańcy zachodniej połowy RP będą mieli do czynienia z temperaturami rzędu 32*C.


      W sobotę (04.07) prognozuje się, że w całym kraju słupki rtęci śmiało przekroczą 30*C. Jedynie w górach i lokalnie nad samym morzem temperatura za dnia wyniesie 22*C-29*C. We wschodniej połowie kraju pojawią się wartości rzędu 32*C, natomiast w zachodniej połowie rzędu 34*C. Lokalnie w województwie lubuskim temperatura maksymalna wynieść może nawet 38*C.


      W niedzielę w Polsce będziemy mieli do czynienia z kulminacją fali upałów. Na wschodzie RP temperatura wyniesie 30-35*C, lokalnie 36-37*C, natomiast w zachodniej Polsce 32-37*C, lokalnie nawet 38*C. Jedynie znowu w górach i lokalnie nad samym morzem wartości mogą być nieco niższe (około 27*C). Dodatkowo w niedzielę prognozuje się silne burze na zachodzie i północy kraju.


      Dalsze dni mogą zawierać sporo błędów z uwagi na dosyć odległy termin. Artykuł dotyczący sytuacji pogodowej na początku przyszłego tygodnia zostanie wydany w niedzielę, kiedy prognozy będą bardziej klarowne. Jednak na razie apeluję o zachowanie wszelkich środków ostrożności, takich jak: picie dużej ilości płynów (najlepiej wodę niegazowaną), stosowanie kosmetyków chroniących skórę przed promieniowaniem UV. Przy takiej pogodzie również niebezpieczne jest przebywanie nawet przez chwilę w zamkniętych pomieszczeniach z szybami znajdujących się na otwartej przestrzeni (samochody, przyczepy kempingowe itp.), w których poprzez silne nasłonecznienie temperatura może być nawet o kilkadziesiąt stopni wyższa niż na zewnątrz.

aplikacja disqus

comments powered by Disqus